Data e sotme
September 26, 2022

USAID-i me mbështetje të biznesit të vogël

Përfaqësues të USAID-it këto ditë i kanë vizituar firmat e vogla të cilat i mbështesin. Bëhet fjalë për “Eko plast tehnika”, e cila merret me riciklimin e plastikës dhe “Geonet” e cila prodhon lokatorë për kafshë

Eko plast tehnika (2) Eko plast tehnika (4) Eko plast tehnika (5) Eko plast tehnika (6) Eko plast tehnika (7) Eko plast tehnika (8) Eko plast tehnika (9) geonet (1) geonet (2) geonet (3)

lefkov@yahoo.com