Data e sotme
January 28, 2023

Korrupsioni në futbollin e Maqedonisë

Maqedonia vazhdimisht është në rënie në listën e renditjes të FIFA-s. Cili është shkaku i rezultateve të dobëta dhe sa ka ndikuar korrupsioni. Ky film jep përgjigjen e kësaj pyetjeje

(Storia është përkrahur në kuadër të projektit NED “Ngritja e vetëdijes publike kundër korrupsionit përmes gazetarisë hulumtuese”)

 

DOKUMENTACIONI

Kërkesa për deklaratë nga Federata e Futbollit të Maqedonisë (Ilço Georgievski)

Kërkesa për deklaratë nga Qeveria e RM-së

Kërkesa për deklaratë nga VMRO – DPMNE-ja

Kërkesa për deklaratë nga Andrej Prasinov

Gjendja aktuale e FFM-së

Gjendja aktuale (gjendja e vjetër) e ZRD MK Inzhenering

Gjendja aktuale e ZRD MK Inzhenering

Gjendja aktuale e KF Nju Stars

Gjendja aktuale e Golden Nju Stars

Gjendja aktuale e IDEA Tek Dizajn

Deklarata e Dragan Mitkovskit, kryetari i Lidhjes Komunale të Shkupit

Deklaratat e verifikuara në noter të delegatëve të FFM-së, të përkthyera në gjuhën angleze dhe të dorëzuara në FIFA

lefkov@yahoo.com