Data e sotme
August 17, 2022

Ме mantel të bardhë në botën mbarë: trendi i shpërnguljes së mjekëve të rinj

Dhjetëra mjekë për çdo vit vazhdojnë ta braktisin Maqedoninë, në kërkim të kushteve më të mira për punë dhe për rroga më larta jashtë vendit. Ky eksod i mjekëve dhe i punonjësve të shëndetësisë tashmë po ndjehet në shumë pjesë të vendit – rajone të tëra janë pa mjekë, ndërsa ambulancat e mëparshme janë hapekrah të zbrazëta. Gjendja është kritike sidomos tek gjinekologët – prej kësaj vere, thuajse tërë rrethina e Shkupit është pa gjinekolog amë, për shkak se asnjë mjek i ri nuk pranon të punojë në shëndetësinë primare.

autor: Zarko Nastovski

Storjet gazetareske realizohen në kuadër të projektit “Raportim për shoqërinë civile dhe ndikimi i saj mbi ndryshimet në shoqëri”, që zbatohet nga IMM dhe SCOOP, me përkrahje nga programi CIVICA Mobilitas.

 

“Plani vjetor i punës është mbështetur nga CIVICA Mobilitas”.

civica_mobilitas_logo

“Përmbajtja e këtij publikimi është një përgjegjësi vetëm e SCOOP Maqedonia dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se i  pasqyron pikëpamjet e CIVICA Mobilitas, Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) ose organizatave që e zbatojnë”.