Data e sotme
November 30, 2022

Harxhimet e udhëtimit të deputetëve sa 30 banesa shtetërore (Pjesa e dytë)

Prej vitit 2010 e deri në vitin 2016, vetëm për harxhimet e udhëtimit një deputeti të Kuvendit të Maqedonisë mesatarisht i janë paguar nga rreth 40.000 euro. Në të njëjtën periudhë në Slloveni, për harxhime të udhëtimit, por edhe për harxhime të tjera, një deputeti mesatarisht i janë paguar 36.000 euro, në Bullgari 19.000 euro, në Kroaci – 14.000 euro dhe në Kosovë – vetëm 6.000 euro.

autor: Goran Lefkov

Këto numra tregojnë se të zgjedhurit e popullit në Maqedoni janë ndër më të paguarit në rajon.

(The story was is supported within the NED project “Promoting accountability through investigative reporting”)