Data e sotme
May 21, 2019

Masa vetem ne leter: Institucionet e nxisin ndotjen

autor: Goran Lefkov

(Storia është përkrahur në kuadër të projektit NED “Ngritja e vetëdijes publike kundër korrupsionit përmes gazetarisë hulumtuese”)