Data e sotme
December 13, 2018

Masa vetem ne leter: Institucionet e nxisin ndotjen

autor: Goran Lefkov

(Storia është përkrahur në kuadër të projektit NED “Ngritja e vetëdijes publike kundër korrupsionit përmes gazetarisë hulumtuese”)