Data e sotme
November 26, 2022

Rasti “Drisla”: Nuk kundërmon vetëm bërllogu

Institucionet premtuan, por akoma nuk tregojnë se çfarë në të vërtetë digjet në deponinë Drisla

autor: Goran Lefkov

(Storia është përkrahur në kuadër të projektit NED “Ngritja e vetëdijes publike kundër korrupsionit përmes gazetarisë hulumtuese”)