Data e sotme
March 21, 2023

Regullatorët: Të padukshëm për opinionin, më të paguar se kryeministri

Të ardhurat mesatare për çdo anëtar të Komisionit regullator të energjetikës gjatë vitit të kaluar kanë qenë rreth 70.000 denarë në muaj – film dokumentar i SCOOP

autor: Goran Lefkov

(Storia është përkrahur në kuadër të projektit NED “Ngritja e vetëdijes publike kundër korrupsionit përmes gazetarisë hulumtuese”)