Data e sotme
June 26, 2022

Gazetaria ka humbur atraktivitetin

Interesi i të rinjëve për të studiuar gazetarinë ka rënë për gjashtë herë në 4 dekadat e fundit

autor: Goran Lefkov

(Storia është përkrahur në kuadër të projektit NED “Ngritja e vetëdijes publike kundër korrupsionit përmes gazetarisë hulumtuese”)