Data e sotme
February 1, 2023
Dejvid Kameron gjatë periudhës së kryerjes së funksionit të Kryeministrit të Britanisë së Madhe shpesh ka përdorur metronë për të shkuar deri në kabinetin e tij