Data e sotme
November 30, 2022

Qendra e re e testimit për Odën e sigurimit

Në Shkup u prezantua fushata e Ditëve të sigurimit privat 2014. U prezantua Qendra e testimit për sigurimin privat si dhe aplikacioni i ri softuerik për dhënien elektronike të provimit profesional për sigurim privat.
Në kuadër të kësaj ngjarjeje u promovua Komenti mbi Ligjin për sigurimin privat, të cilin për nevojat e Odës dhe kryerësve të veprimit, e përgatitën ekspertët e fushës shkencore-profesionale: d-r. Biljana Vankovska, d-r. Oliver Bakreski, d-r Dushko Stojanovski, d-r. Aleksandra Deanoska-Trendafillova, d-r. Stojan Sllavevski, d-r. Stojan Kuzev, d-r. Sashe Gerasimovski.
Promotor i Komentit të ZPO-së ishte Ministrja e Punëve të Brendshme, Gordana Jankullovska.
Në praninë të përfaqësuesve të Fakultetit Filozofik dhe Institutit për Sigurim, Mbrojtje dhe Paqe do të nënshkruhet një Memorandum bashkëpunimi. Në emër të Fakultetit Filozofik, fjalimin e tij do ta mbajë d-r. Goran Ajdinski, Dekani i Fakultetit Filozofik.