Data e sotme
November 30, 2022

Deputetët: Më lirë deri në Dubai sesa nga Ohri deri në Shkup

Dubai është destinacioni të cilin qytetarët e Maqedonisë mund ta vizitojnë për vetëm 140 euro me transportin ajror. Deputetët nga Gjevgjelia, Ohri dhe Struga, për një udhëtim deri në Shkup marrin para nga buxheti i parlamentit prej gjashtë deri 8.000 denarë. Për më pak se një vit, vetëm për 11 muajt e parë të vitit 2014 për shpenzimet e udhëtimit të deputetëve janë paguar rreth 1 milion eurosh

Dubai është destinacioni të cilin qytetarët e Maqedonisë mund ta vizitojnë për vetëm 140 euro me transportin ajror. Deputetët nga Gjevgjelia, Ohri dhe Struga, për një udhëtim deri në Shkup marrin para nga buxheti i Parlamentit prej gjashtë deri 8.000 denarë.
Dubai është larguar nga Shkupi rreth 5.000 kilometra, kurse nga Gjevgjelia deri në Shkup është 30 herë më pak, përkatësisht ka 170 kilometra. Kjo nuk i pengon deputetët tanë nga brenda të marrin para për të udhëtuar këtë destinacion pothuajse aq sa do të harxhojnë qytetarët e Maqedonisë për fluturim ajror deri në Dubai.

Për më pak se një vit, vetëm për 11 muajt e parë të vitit 2014 për shpenzimet e udhëtimit të deputetëve janë paguar rreth 1 milion eurosh, kurse kohët e fundit privilegjet e tyre janë të pasuruara edhe me të drejtën e përdorimit të mëditjeve më të larta për udhëtimet jashtë vendit.


Sipas dekreteve të reja për vitin 2015, do të llogaritet 50% e vlerës së mëditjeve për udhëtimet jashtë vendit. Kjo është një rritje për dallim nga vitet e kaluara, kur për udhëtimet zyrtare jashtë vendit paguheshin prej 30 deri më 35% të vlerës së mëditjeve të parapara, për vendet ku udhëtojnë punëtorët dhe funksionarët.
Ky dekret është i paqartë dhe lë hapësirë për interpretime të ndryshme. Njëra nga interpretimet është se për shumën e 50% të mëditjeve nuk do të paguhet tatim, ndërsa për mëditjet më të larta do të paguhet tatim“, tha kontabilisti T.S.

Milion euro për shpenzimet e udhëtimit të deputetëve

Sipas të dhënave të shërbimit parlamentar të kontabilitetit, në 11 muajt e parë të vitit 2014 për shpenzimet e udhëtimit të deputetëve janë paguar 60.302.260 dinarë (rreth 1 milion eurosh). Këto harxhime janë bërë nga maji i vitit 2013 deri në muajin shtator të vitit 2014. Vetëm të përmendim se në vitin 2014 ka pasur zgjedhje dhe 2-3 muaj Kuvendi nuk punoi.

Dragan Cuklev

Dragi Cuklev

 

Rekoredi në marrjen e parave për shpenzimet e udhëtimit është deputeti nga Gjevgjelia, Dragi Cuklev – në vitin 2014 ka marrë 1.5 milion denarësh (rreth 25.000 eurosh).
Po aq para sa kanë marrë deputetët nga rajoni i Ohrit dhe Strugës kanë marrë edhe deputetët nga Manastiri Zoran Iliovski dhe Liljana Kuzmanovska.
“Puna jonë është në dy vende, edhe në Kuvend, edhe atje ku jemi zgjedhur. Ne kemi obligime në dy vendet dhe duhet të udhëtojmë”, thotë shkurtimisht Kuzmanovska. Ajo nuk e mban mend se sa para ka marrë për shpenzimet e udhëtimit për muajin e kaluar, dhe nuk e mban mend se për cilin muaj janë ato shpenzime sepse Kuvendi vonon me pagesat e shpenzimeve të udhëtimit.

 

ZORAN ILIOVSKI
Harxhimet e paguara të udhëtimit në 11 muajt e parë të vitit 2014 zoran iliovski
 Muaji  Harxhimet e paguara të udhëtimit  (në denarë)  Harxhimet e paguara të udhëtimit (në euro)
 Janar (të paguara për muajin maj të vitit 2013)                                                                           –
  Shkurt (të paguara për muajt qershor dhe korrik të vitit 2013)                                                                           –
  Mars (të paguara për muajin gusht të vitit 2013)                                                                           –
  Prill (të paguara për muajt shtator dhe tetor të vitit 2013)                                                                           –
 Maj (të paguara për muajin nëntor të vitit 2013)                                                                           –
 Qershor                                                                           –
 Korrik (të paguara për muajin dhjetor të vitit 2013, muajin mars të vitit 2014 dhe për muajin maj të vitit 2014)                                                                     32.347,00                                                                  525,97
 Gusht                                                                           –
 Shtator                                                                           –
 Tetor (të paguara për muajin qershor të vitit 2014)                                                                     41.015,00                                                                  666,91
  Nëntor (të paguara për muajt korrik, gusht dhe shtator të vitit 2014)                                                                  298.666,00                                                              4.856,36
  GJITHSEJ                                                                  372.028,00                                           6.049,24
 Burimi: Kuvendi i RM-së

Sipas informacioneve të cilat i kemi marrë nga Kuvendi, Kuzmanovska ka marrë 1,1 milionë denarë në vitin 2014, ose diçka më pak se 18.000 euro.

 

LJILJANA KUYMANOVSKA
Harxhimet e paguara të udhëtimit në 11 muajt e parë të vitit 2014 Liljana-Kuzmanovska
 Muaji  Harxhimet e paguara të udhëtimit  (në denarë)  Harxhimet e paguara të udhëtimit (në euro)
 Janar (të paguara për muajin maj të vitit 2013)                                                                     79.702,00                                                              1.295,97
  Shkurt (të paguara për muajt qershor dhe korrik të vitit 2013)                                                                  137.297,00                                                              2.232,47
  Mars (të paguara për muajin gusht të vitit 2013)                                                                     49.380,00                                                                  802,93
  Prill (të paguara për muajt shtator dhe tetor të vitit 2013)                                                                  242.394,00                                                              3.941,37
 Maj (të paguara për muajin nëntor të vitit 2013)                                                                  147.789,00                                                              2.403,07
 Qershor                                                                           –
 Korrik (të paguara për muajin dhjetor të vitit 2013, muajin mars të vitit 2014 dhe për muajin maj të vitit 2014)                                                                  182.467,00                                                              2.966,94
 Gusht                                                                           –
 Shtator                                                                           –
 Tetor (të paguara për muajin qershor të vitit 2014)                                                                     41.065,00                                                                  667,72
  Nëntor (të paguara për muajt korrik, gusht dhe shtator të vitit 2014)                                                                  217.042,00                                                              3.529,14
  GJITHSEJ                                                               1.097.136,00                                         17.839,61
 Burimi: Kuvendi i RM-së

Ish-shefja e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE, Silvana Boneva dhe kolegët e saj nga Strumica, për udhëtimin deri në Shkup nga juglindja “e largët” kanë marrë nga rreth 5.000 denarësh. Boneva nuk është e përgatitur për të folur për këtë temë.

 

SILVANA BONEVA
Harxhimet e paguara të udhëtimit në 11 muajt e parë të vitit 2014 silvana-boneva
 Muaji  Harxhimet e paguara të udhëtimit  (në denarë)  Harxhimet e paguara të udhëtimit (në euro)
 Janar (të paguara për muajin maj të vitit 2013)                                                                  118.456,00                                                              1.926,11
  Shkurt (të paguara për muajt qershor dhe korrik të vitit 2013)                                                                  229.891,00                                                              3.738,07
  Mars (të paguara për muajin gusht të vitit 2013)                                                                     68.930,00                                                              1.120,81
  Prill (të paguara për muajt shtator dhe tetor të vitit 2013)                                                                  279.276,00                                                              4.541,07
 Maj (të paguara për muajin nëntor të vitit 2013)                                                                  144.878,00                                                              2.355,74
 Qershor                                                                           –
 Korrik (të paguara për muajin dhjetor të vitit 2013, muajin mars të vitit 2014 dhe për muajin maj të vitit 2014)                                                                  207.163,00                                                              3.368,50
 Gusht                                                                           –
 Shtator                                                                           –
 Tetor (të paguara për muajin qershor të vitit 2014)                                                                     53.269,00                                                                  866,16
  Nëntor (të paguara për muajt korrik, gusht dhe shtator të vitit 2014)                                                                  307.638,00                                                              5.002,24
  GJITHSEJ                                         1.409.501,00                                         22.918,72
 Burimi: Kuvendi i RM-së

“Me vite të tëra unë jap deklarata për shpenzimet e udhëtimit të deputetëve. Tani ka një koordinator të ri, pyesni atë”, thuhet në SMS mesazhin e Bonevës.

 

ROZA TOPUZOVA-KAREVSKA
Harxhimet e paguara të udhëtimit në 11 muajt e parë të vitit 2014 roza topuzovska karevska
 Muaji  Harxhimet e paguara të udhëtimit  (në denarë)  Harxhimet e paguara të udhëtimit (në euro)
 Janar (të paguara për muajin maj të vitit 2013)                                                                           –
  Shkurt (të paguara për muajt qershor dhe korrik të vitit 2013)                                                                           –
  Mars (të paguara për muajin gusht të vitit 2013)                                                                           –
  Prill (të paguara për muajt shtator dhe tetor të vitit 2013)                                                                           –
 Maj (të paguara për muajin nëntor të vitit 2013)                                                                           –
 Qershor                                                                           –
 Korrik (të paguara për muajin dhjetor të vitit 2013, muajin mars të vitit 2014 dhe për muajin maj të vitit 2014)                                                                           –
 Gusht                                                                           –
 Shtator                                                                           –
 Tetor (të paguara për muajin qershor të vitit 2014)                                                                     31.680,00                                                                  515,12
  Nëntor (të paguara për muajt korrik, gusht dhe shtator të vitit 2014)                                                                  242.959,00                                                              3.950,55
  GJITHSEJ                                                                  274.639,00                                           4.465,67
 Burimi: Kuvendi i RM-së

Në llogarinë e Bonevës, Kuvendi deri në nëntor të vitit 2014 ka paguar diçka më pak se 23.000 euro.
Rose Topuzovska Karevska dhe bashkëqytetarja e saj në pushtet Ane Lashkoska, për çdo udhëtim deri në Shkup kanë mundësi për harxhimet e udhëtimit të marrin qindra euro. Makina “Opel Astra” e bashkëshortit të Topuzovska Karevskës dhe makina “Toyota Corolla” e Lashkoskës për udhëtimin nga Shkupi deri në Prilep harxhojnë nga 5.000 denarë.

 

ANE LASHKOSKA
Harxhimet e paguara të idhitimit në 11 muajt e parë të vitit 2014  ana-lashkoska
  Muaji  Harxhimet e paguara të idhitimit  (në denarë) Harxhimet e paguara të idhitimit (në euro)
 Janar (të paguara për muajin maj të vitit 2013)                                                                     73.994,00                                                              1.203,15
  Shkurt (të paguara për muajt qershor dhe korrik të vitit 2013)                                                                  162.348,00                                                              2.639,80
 Prill (të paguara për muajt shtator dhe tetor të vitit 2013)                                                                     44.506,00                                                                  723,67
 Prill (të paguara për muajt shtator dhe tetor të vitit 2013)                                                                  206.559,00                                                              3.358,68
 Maj (të paguara për muajin nëntor të vitit 2013)                                                                  120.420,00                                                              1.958,05
 Qershor                                                                           –
  Korrik (të paguara për muajin dhjetor të vitit 2013, muajin mars të vitit 2014 dhe për muajin maj të vitit 2014)                                                                  153.488,00                                                              2.495,74
  Gusht                                                                           –
 Shtator                                                                           –
 Tetor (të paguara për muajin qershor të vitit 2014)                                                                     31.680,00                                                                  515,12
  Nëntor (të paguara për muajt korrik, gusht dhe shtator të vitit 2014)                                                                  230.824,00                                                              3.753,24
  GJITHSEJ                                                               1.023.819,00                                         16.647,46
  Burimi: Kuvendi i RM-së

Lashkoska në 11 muajt e parë të vitit të kaluar ka marrë rreth 17.000 eurosh për shpenzimet e udhëtimit, ndërsa Topuzovska-Karevska ka marrë rreth 4.500 eurosh.
Deputeti Antonio Milloshoski nga Kërçova deri në Shkup, ka marrë aq para sa të udhëtojë për në Beograd. Atij i takojnë 4.000 denarë për vajtje dhe kthim nga Kërçova “e largët”.

 

ANTONIO MILLOSHOSKI
Harxhimet e paguara të udhëtimit në 11 muajt e parë të vitit 2014 Antonio Miloshoski: Secili politikbërës në Maqedoni duhet ta ketë parasysh se keqpërdorimi i marrëdhënieve ndëretnike eështë një gjë e lehtë, por pasojat mund të jenë të rënda
 Muaji  Harxhimet e paguara të udhëtimit  (në denarë)  Harxhimet e paguara të udhëtimit (në euro)
 Janar (të paguara për muajin maj të vitit 2013)                                          10.618,00                                             172,65
  Shkurt (të paguara për muajt qershor dhe korrik të vitit 2013)                                          43.074,00                                             700,39
  Mars (të paguara për muajin gusht të vitit 2013)                                          24.561,00                                             399,37
  Prill (të paguara për muajt shtator dhe tetor të vitit 2013)                                       122.973,00                                         1.999,56
 Maj (të paguara për muajin nëntor të vitit 2013)                                          77.383,00                                         1.258,26
 Qershor                                                      –
 Korrik (të paguara për muajin dhjetor të vitit 2013, muajin mars të vitit 2014 dhe për muajin maj të vitit 2014)                                          89.919,00                                         1.462,10
 Gusht                                                      –
 Shtator                                                      –
 Tetor (të paguara për muajin qershor të vitit 2014)                                          16.632,00                                             270,44
  Nëntor (të paguara për muajt korrik, gusht dhe shtator të vitit 2014)                                          11.356,00                                             184,65
  GJITHSEJ                                       396.516,00                           6.447,41
 Burimi: Kuvendi i RM-së

Megjithatë, deputeti Milloshoski për “Inbox 7”, shpjegoi se ai nuk i merr këto para, sepse atij si nënkryetar i takon një shofer sipas detyrës zyrtare.
Por, deklarata e Milloshoskit nuk përputhet me gjendjen aktuale në arkën e Kuvendit. Prej atje thonë se në 11 muajt e parë të vitit 2014, për shpenzimet e udhëtimit atij i janë paguar 6.500 euro.
“Gjendja më e keqe” lidhur me pagesën e shpenzimeve të udhëtimit është ajo e Koordinatorit të grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-së, Ilija Dimovski. Mercedesin, të cilin e posedon Dimovski, mund t’i sjellë atij edhe nga 2.000 denarl për çdo shkuarje deri në Kuvendin e RM-së në bazë të së drejtës për shfrytëzimin e makinës private për qëllimet zyrtare. Dimovski nuk iu përgjigj as kërkesave tona për të dhënë një deklaratë rreth shpenzimeve të udhëtimit. Në vitin 2014, Dimovskit i janë paguar 5.200 euro.
Në tabelën e mëposhtme prezantohen paratë e pastra që u mbeten deputetëve nga disa qytete të Maqedonisë, me supozim se ata udhëtojnë 12 herë në muaj deri në Shkup, kurse automjeti i tyre harxhon tetë litra karburant për çdo 100 kilometra të kaluar.

 

 Qyteti  Distanca nga Shkupi (km në dy drejtimet)  Diferenca mujore e harxhimeve të udhëtimit (në euro)  Në vit (në euro)  për 1 mandat (në euro)
 Strugë                                                                              360,00                                    856,00                         10.200,00                               41.000,00
 Manastir                                                                              360,00                                    856,00                         10.200,00                               41.000,00
 Ohër                                                                              344,00                                    818,00                           9.800,00                               40.000,00
 Pehçevë                                                                              340,00                                    809,00                           9.700,00                               39.000,00
 Strumicë                                                                              300,00                                    714,00                           8.500,00                               34.000,00
 Prilep                                                                              280,00                                    666,00                           8.000,00                               32.000,00
 Kërçovë                                                                              240,00                                    571,00                           6.800,00                               27.000,00
 Kriva Pallankë                                                                              200,00                                    476,00                           5.700,00                               23.000,00
 Gostivar                                                                              140,00                                    333,00                           4.000,00                               16.000,00
 Veles                                                                              125,00                                    300,00                           3.600,00                               14.200,00
 Kumanovë                                                                              100,00                                    240,00                           2.900,00                               11.500,00

Formula nuk është një zgjidhje e lumtur për deputetë

Edhe pse marrim një shumë të lartë për shpenzimet e udhëtimit, deputetët janë të pakënaqur.
Ramiz Merko, deputet nga Struga, kishte një mundësi të rrallë nga përbërja e tanishme e Kuvendit, të jetë edhe kryetar komune edhe deputet.

 

RAMIZ MERKO
Harxhimet e paguara të udhëtimit në 11 muajt e parë të vitit 2014  Ramiz-Merko
 Muaji  Harxhimet e paguara të udhëtimit  (në denarë)  Harxhimet e paguara të udhëtimit (në euro)
 Janar (të paguara për muajin maj të vitit 2013)                                                                           –
  Shkurt (të paguara për muajt qershor dhe korrik të vitit 2013)                                                                           –
  Mars (të paguara për muajin gusht të vitit 2013)                                                                           –
  Prill (të paguara për muajt shtator dhe tetor të vitit 2013)                                                                           –
 Maj (të paguara për muajin nëntor të vitit 2013)                                                                           –
 Qershor                                                                           –
 Korrik (të paguara për muajin dhjetor të vitit 2013, muajin mars të vitit 2014 dhe për muajin maj të vitit 2014)                                                                     33.200,00                                                                  539,84
 Gusht                                                                           –
 Shtator                                                                           –
 Tetor (të paguara për muajin qershor të vitit 2014)                                                                     42.280,00                                                                  687,48
  Nëntor (të paguara për muajt korrik, gusht dhe shtator të vitit 2014)                                                                  324.156,00                                                              5.270,83
  GJITHSEJ                                                                  399.636,00                                           6.498,15
 Burimi: Kuvendi i RM-së

 

Puna e deputetit është e vështirë. Për të shkruar deri në Shkup shfrytëzoj automjetin tim. Udhëtoj gjashtë orë shtesë jashtë kohës së punës. Askush nuk m’i paguan ato gjashtë orë shtesë. Nuk mund të vozis 3 orë në një drejtim dhe të jem i rregulluar. Në Shkup duhet të paguaj edhe një garsonierë ku do të mund të ndërroj veshjet“, thotë Merko.
Ai shton se nuk kanë reprezentim dhe nëse kanë takime zyrtare, ato i paguajnë vetë, për dallim nga funksioni i mëparshëm me të cilin e kishte edhe këtë beneficion.
Sipas deputetit Antonio Milloshoski, nevojitet një ndryshim në statusin e deputetëve.
Unë jam për t’u ndryshuar ky model i pagesës së shpenzimeve të udhëtimit, por së pari të shihet se si është ai në vendet e tjera dhe të zbatohet tërësisht modeli i vendeve të tjera. Duhet edhe për deputetët të mundësohen kushtet adekuate për punë. Ka momente kur ata kthehen në shtëpi, kurse kanë punuar gjithë ditën në Shkup. Ka njerëz që janë më të moshuar dhe e kanë shumë të vështirë, me këtë model që kemi tani“, thotë Milloshoski.
Askush nga deputetët nuk e përmend faktin se kompensimi për përdorimin e automjetit të vet për qëllime zyrtare nuk ka ndryshuar rreth 20 vjet.

Kuvendi nuk përdor postën elektronike

Për të marrë të dhëna të sakta për hulumtimin tonë, kemi dërguar një kërkesë për qasje të lirë deri te informatat e karakterit publik deri në Kuvendin e RM-së. Nga atje na thanë se postën elektronike të faqes zyrtare nuk e përdorin shumë, ndërsa nëse duam të marrim përgjigje, duhet ta dërgojmë kërkesën në postën elektronike të Sekretarit të Kuvendit, Zharko Denkoski. Kur i kanë marrë kërkesat tona për qasje të lirë deri në informatat e karakterit publik për shpenzimet e udhëtimit të deputetëve, nga kabineti i sekretarit u paraqit një punonjës dhe na tha që t’i sjellim kërkesat personalisht, në Kuvendin e RM-së ose me postë. Ato kërkesa që i marrin përmes postës elektronike nuk i paskan arkivuar.
On-line magazina Inbox 7 duke filluar nga 1 dhjetor deri tani është dashur që tri herë t’i dërgojë kërkesat e njëjta deri në Kuvendin e RM-së dhe priste përgjigjet e këtyre kërkesave 50 ditë, edhe pse afati ligjor për përgjigje sipas Ligjit për qasje të lirë deri në informatat e karakterit publik është 30 ditë.

lefkov@yahoo.com