Data e sotme
January 28, 2023

Nuk janë ekspertë, por këshillojnë Qeverinë

Shumica e këshilltarëve të sapoemëruar nuk janë ekspertë eminentë në fushat për të cilat janë thirrur në funksione të posaçme këshillimore. Ata nuk janë profesorë, nuk punojnë në institute, nuk kanë botuar punë shkencore ose të paktën punë eksperte mbi temat për të cilat do të duhet t’i këshillojnë kryeministrin dhe ministrat

autor: Goran Lefkov

(Storia është përkrahur në kuadër të projektit NED “Ngritja e vetëdijes publike kundër korrupsionit përmes gazetarisë hulumtuese”)