Data e sotme
February 8, 2023

GOZHDA E FUNDIT NË HEKURUDHAT E MAQEDONISË ËSHTË NGULUR PARA GJYSMË SHEKULLI

Trena të vjetër, vagona të zbrazur. Për lokomotiva të reja pritet tanimë 25 vite

*Storja është mbështetur nga QGH SCOOP Maqedonia në kuadër të projektit NED “Promovimi i transparencës përmes raportimit hulumtues”.